Foto by Gregory B. Waldis

Foto by Gregory B. Waldis

Foto by Birgit Hupfeld

Foto by Rebecca Rütten

Foto by Birgit Hupfeld | Schauspiel Essen | 2020

Foto by Gregory B. Waldis

Foto by Gregory B. Waldis

Foto by Gregory B. Waldis

Foto by Gregory B. Waldis

Foto by Gregory B. Waldis

Foto by Gregory B. Waldis

Foto by Gregory B. Waldis

Foto by Theater Lüneburg | 2013

Foto by Birgit Hupfeld | Schauspiel Essen | 2020

Foto by Jochen Quast | Theater Erlangen | 2018

Foto by Jochen Quast | Theater Erlangen | 2018